تفاوت دسته و تگ برچسب

۸ – آموزش برچسب و دسته بندی در سایت

دسته بندی ( category ) و برچسب (Tag) از قسمت های بسیار مهم در سئو و نتایج جست و جو هستند. کامل بودن تمام سایت به جامع بودن این بخش ها بستگی دارد . در فیلم زیر به توضیح تفاوت این دو بخش و نحوه استفاده از آن ها اختصاص داده ایم. مرورگر شما فرمت اطلاعت بیشتر درباره ۸ – آموزش برچسب و دسته بندی در سایت […]