تغییر آدرس در وردپرس | تغییر url دامنه وردپرس

۴۲ – تغییر آدرس سایت در وردپرس – تنظیم ساعت و تاریخ و پینگ

سرفصل های قسمت ۴۲ سری آموزش وردپرس به مطالب روبه رو می پردازد: هاست اشتراکی که برای تغییر آدرس هاست و سایت در وردپرس استفاده می شود، تغییر تیتر سایت وردپرسی و تاریخ و ساعت و سا همان time zone  که به صورت خودکار زمان را تنظیم می کند ، تنظیم پینگ وردپرس برای اطلاع اطلاعت بیشتر درباره ۴۲ – تغییر آدرس سایت در وردپرس – تنظیم ساعت و تاریخ و پینگ […]