ساختار نوشته در وردپرس

۱۹ – ساختار نوشته وردپرس همان post format

ساختار نوشته یا همان ( post format به انگلیسی ) برای قالب های اقلب پولی و حرفه ای کاربرد دارد و نوع نمایش هر کدام از نوشته ها طبق نوع ویدیو متن و تصاویر متفاوت می کند و ظاهر نمایش را تغییر می دهد. در ویدیو طراحی سایت به آموزش کامل ساختار نوشته ها و اطلاعت بیشتر درباره ۱۹ – ساختار نوشته وردپرس همان post format […]